BOOKING  &  TRAVELLING  TIPS

 • To book a room or dormitory bed, please contact us at the below email address or English phone number.
 • From Ha Noi, you can travel to Yen Bai city by train (leaving Ha Noi train station) or by bus (leaving My Dinh bus station).
 • You can also catch a bus to Yen Bai from  just outside Noi Bai airport.
 • The following bus lines from Ha Noi or Noi Bai to Yen Bai will drop you right in front of Mountain Breath Retreat:  
  Công Thủy, Đức Anh, Hùng Hưng, Du Tuyết and Tiến Dũng (the last 2 lines start from My Dinh bus station in Ha Noi).
 •  If arrived in downtown Yen Bai, whether by train or by bus, a 15-Km taxi or Grab motorcycle ride will take you to Mountain Breath Retreat at the address below.

 

ĐẶT  PHÒNG/GIƯỜNG  &  LỘ TRÌNH 

 • Xin vui lòng đặt phòng/giường qua email hay điện thoại tiếng Việt dưới đây.
 • Từ Hà Nội, bạn có thể đi Yên Bái bằng tàu lửa (rời ga Hà Nội) hay xe đò (rời bến xe Mỹ Đình).
 • Bạn cũng có thể đón xe đò đến Yên Bái từ gần phi trường Nội Bài.
 • Những tuyến xe đò sau đây từ Hà Nội hay Nội Bài đi Yên Bái sẽ thả bạn xuống ngay trước Am Núi Thở:  
  Công Thủy, Đức Anh, HùngHưng, Du Tuyết, Tiến Dũng (2 tuyến cuối khởi hành từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội).
 • Nếu đến Yên Bái bằng tàu hỏa hay các hiệu xe đò khác, bạn chỉ phải đi thêm 15 Km taxi hay xe ôm Grab từ trung tâm thành phố đến địa chỉ Am Núi Thở dưới đây.

© Copyright amnuitho-mountainbreathretreat.com

CONTACT / LIÊN  LẠC

 • Email/Điện Thư:  amnuitho.mountainbreathretreat@gmail.com
 • Tel/ĐT:  0384172450 (English) / 0327499608 (Tiếng Việt)
 • Postal address/Địa chỉ bưu chính:  Homestay Am Núi Thở (Mountain Breath Retreat), thôn Đá Chồng (hamlet), Km5xã Đại Đồng (commune), huyện Yên Bình (county), tỉnh Yên Bái (province), 321940, Vietnam
 • Directions:  From the city of Yen Bai, take National highway 70, direction Lào Cai, to milestone 39, between H2 and H3, and find us on the hill on your right.
 • Lộ trình:  Từ TP Yên Bái, lấy Quốc lộ 70, hướng Lào Cai, đến cột mốc 39, giữa H2 và H3, nhìn lên đồi, bên phải.
 • Vị trí Google Maps location: 21.7717377492758